Summerbrook Farm

   Sec. B Welsh Ponies & Sec. D Welsh Cobs

                                                                             *LLanarth Queen of the Night

LLanarth Queen of the Night
                      ( LLanarth Byron x  Whathall Corn Poppy)

                         1998,12-3 Black Imported Sec. B Mare
                                            Pedigree

LLanarth Queen of The Night